Welkom!

Welkom op de site van buurtvereniging “Wij”landje.                                                                        Onze buurtvereniging is opgericht op 2 april 1996 en bestaat nu ruim 25 jaar. Momenteel tellen wij ongeveer 85 leden wonende aan: de Middelhei, Zandhei, Weldsehei, Speelhei, Grachthei, Vlaggenhei en Bovenhei nr’s 106 t/m 112. Samen met onze leden organiseren we ieder jaar een aantal leuke activiteiten welke in de kalender staan aangegeven. Als lid ontvang je per activiteit hiervan een mail. De activiteiten worden bekostigd uit de contributie van € 10,= per gezin en de opbrengst van oud papier ophalen. Op de facebookpagina is ook van alles te volgen. Woon je in onderstaand gebied en wil je lid worden? mail dan even je gegevens naar info@hetwijlandje.nl     Tot snel.

Welcome to the site of neighborhood association “Wij” landje. Our neighborhood association was founded on April 2, 1996 and has been around for almost 25 years now. Currently we have about 85 members living at: the Middelhei, Zandhei, Weldsehei, Speelhei, Grachthei, Vlaggenhei and Bovenhei numbers 106 to 112. Together with our members, we organize a number of fun activities every year which are indicated in the calendar. As a member you will receive an email for each activity. The activities are funded from the contribution of € 10 per family and the proceeds from waste paper collection. You can also follow everything on the facebook page. Do you live in the area below and would you like to become a member? mail your details to info@hetwijlandje.nl See you soon.

grenzen buurtvereniging het wijlandje