Helaas gaan i.v.m. de tweede golf van het coronavirus diverse activiteiten zoals etentje, kerststukjes maken en de kerstborrel niet door.

Het Sinterklaasgebeuren gaat dit jaar door middels een videogesprek met Sint en een bezoek van 2 Pieten aan de deur.

Welkom!

Welkom op de site van buurtvereniging “Wij”landje.                                                                        Onze buurtvereniging is opgericht op 2 april 1996 en bestaat nu bijna 25 jaar. Momenteel tellen wij ongeveer 85 leden wonende aan: de Middelhei, Zandhei, Weldsehei, Speelhei, Grachthei, Vlaggenhei en Bovenhei nr’s 106 t/m 112. Samen met onze leden organiseren we ieder jaar een aantal leuke activiteiten welke in de kalender staan aangegeven. Als lid ontvang je per activiteit hiervan een mail. De activiteiten worden bekostigd uit de contributie van € 10,= per gezin en de opbrengst van oud papier ophalen. Op de facebookpagina is ook van alles te volgen. Woon je in onderstaand gebied en wil je lid worden? mail dan even je gegevens naar info@hetwijlandje.nl     Tot snel.

grenzen buurtvereniging het wijlandje