Over

De Oprichting:

Niet wetende hoe we dit moesten aanpakken, inlichtingen gevraagd bij de Gemeente. Om in Veldhoven een buurtvereniging op te richten die levensvatbaar zou zijn, moest je volgens de gemeente uitgaan van een woongebied van 150 tot 200 huizen om daar ongeveer 50 leden aan over te houden. Dus eerst ons woongebied afgebakend. Dit werd alles tussen de Smelen en de Middelhei, te weten: Grachthei, Zandhei, Weldsehei, Vlaggenhei, Bovenhei 106 t/m 112 en de Middelhei.
Tussen Kerst en Nieuwjaar in 1995 werd aan alle gezinnen in dit gebied een huisbezoek gebracht. De uitkomst was, dat op dat moment ongeveer 50 van de 180 bezochte gezinnen zeer positief reageerden. Dit was genoeg en er werd overgegaan tot oprichting. Het was een plezierige verrassing dat bij oprichting toch 125 gezinnen lid werden.
Op 1 april 1996 zijn we vervolgens door stemming toegelaten tot het S.W.H. (Stichting Wijkbelangen Heikant) Intussen werd er een 5 persoons bestuur geformeerd en een huisreglement geschreven. Tijdens de eerste rondgang in ons woongebied werd meteen een enquête gehouden, dus we wisten al enige te organiseren evenementen.

De Activiteiten:

Alle begin is moeilijk en het eerste jaar hadden we dan ook maar enkele activiteiten. De fietstocht, buurtfeest, kindermiddag, de open dag van ROMA springkussen verhuur (waar we de catering mochten doen), Sinterklaas en de jaarvergadering.
Met het vorderen der jaren namen de activiteiten toe en inmiddels hebben we verschillende activiteiten voor jong en oud, die jaarlijks terugkeren, zoals: Fietstocht, Paaseieren zoeken met daarna een paasbrunch, themafeest, jaarvergadering, kienavond, buurtfeest, kindermiddag, kerstknutselen en Sinterklaas. Bovenstaande activiteiten zijn alleen te bezoeken door leden. Dan hebben we ook twee activiteiten waar iedereen van kan genieten, te weten: de lichtjesroute (met Kerst) en de inmiddels het bekende en oergezellige dagje uit in eigen wijk, namelijk de garage-sale.

Sociaal:

We hebben in al die jaren best het een en ander bereikt. We hebben een beregezellige buurtvereniging en het sociale klimaat in onze buurt durf ik goed te noemen. Het ons-kent-ons gevoel heerst. Dit is ook meteen de reden waarom wij onze buurtvereniging niet groter willen maken. We zouden daardoor dat gevoel verliezen. We hebben in de loop der jaren ons woongebied uitgebreid tot 200 huizen, door nog een stukje Bovenhei, de Speelhei, een stukje Hoevehei en een stukje Heike toe te laten tot onze buurtvereniging.

Uitbreiding buurt:

Vaak krijgen wij verzoeken vanuit de straten rondom onze buurtvereniging om toe te mogen treden tot onze buurtvereniging. Helaas is dit niet mogelijk, we zitten aan onze maximum van 200 huizen, zoals omschreven in ons huisreglement. Je zou naar onze mening alleen maar groepjesvorming krijgen en minder gemeenschappelijke bindingen.

De naam van onze vereniging:

Hoe komen jullie er op, vraagt men regelmatig. Welnu ………. Het antwoord. Door een prijsvraag. We hadden geen naam en we vroegen er één. De uitleg: Onze buurt is gelegen rondom het grote grasveld tussen Weldsehei en de Middelhei. Grasveld = Weiland (met een korte ei). Het “ons”-gevoel vertaald is wij, de bewoners samen. Voeg bovenstaande samen en je hebt: Buurtvereniging “Wij”landje.