Sponsoring

Een buurtvereniging wordt gedragen door mensen in de buurt. Deze mensen dragen de buurt een warm hart toe en proberen hier en daar ook sponsoring te regelen om activiteiten mogelijk te maken en/of mogelijkheden te faciliteren. Mensen die iets doen aan sponsoring bieden we hierbij de mogelijkheid om iets aan reclame te publiceren. De inhoudelijke kant van reclame mogelijkheden worden nog besproken in een bestuursvergadering.